Jessica Shelton Fine Art

 
 
 

0

0

0

0

0

 
 
Jessica Shelton

Jessica Shelton Fine Art

Alamogordo, NM

Facebook
Twitter
Google+
StumbleUpon
Pinterest

Those who restrain their desires, do so because theirs is weak enough to be restrained.
William Blake

 

Put The Chill On by Jessica Shelton

 

Deliciously Wicked by Jessica Shelton

 

Frustration by Jessica Shelton

 

Discouraged by Jessica Shelton

 

Miserable by Jessica Shelton

 

Dismal by Jessica Shelton

 

Patience by Jessica Shelton

 

Frigid by Jessica Shelton

 

Demeanor by Jessica Shelton

 

Hopelessness by Jessica Shelton

 

Dispiritedness by Jessica Shelton

 

Hallucinatory by Jessica Shelton

 

Psychotropic by Jessica Shelton

 

Peacock Swagg by Jessica Shelton

 

Attitudinizing by Jessica Shelton

 

Animosity by Jessica Shelton

 

Anesthetic by Jessica Shelton

 

String of Pearls by Jessica Shelton

 

Stubborn by Jessica Shelton

 

Entitled by Jessica Shelton

 

Dazed by Jessica Shelton

 

Wicked by Jessica Shelton

 

Please Dont Kill My Vibe by Jessica Shelton

 

Predator by Jessica Shelton

 

Breaking by Jessica Shelton

 

Power To The Flower by Jessica Shelton

 

Fading by Jessica Shelton

 

Hot Spot by Jessica Shelton

 

Thirsty by Jessica Shelton

 

Goodness Gracious by Jessica Shelton

 

Mind your Ps and Qs by Jessica Shelton

 

Jaded by Jessica Shelton

 

Stressed Out by Jessica Shelton

 

Dysmorphia by Jessica Shelton

 

Fuck You by Jessica Shelton

 

Seductive by Jessica Shelton

 

Painted Sunset by Jessica Shelton

 

Disappearing by Jessica Shelton

 

Existing by Jessica Shelton

 

The Universal Woman by Jessica Shelton

 

Regretting by Jessica Shelton

 

Musing by Jessica Shelton

 

Anxious by Jessica Shelton

 

Expressionless by Jessica Shelton

 

Daily Grind by Jessica Shelton

 

My heart Screams for this to STOP by Jessica Shelton

 

I Fear This Silent Rejection by Jessica Shelton

 

Alone in the dark I cry by Jessica Shelton